Pages

nuff

Wednesday, March 30, 2011

Harga Dinar pada hari ini...

Dinar Emas atau Gold Dinar ialah syiling emas 22 karat atau emas 916% ketulinannya. 1 Dinar bersamaan 4.25gram. Dinar Emas Kelantan dikeluarkan oleh Perbadanan Kelantan Berhad dan pengeluarannya dikendalikan oleh Kelantan Gold Trade. Walaubagaimanapun, penggunaan dinar emas dan dirham perak ini terhad kepada penggunaan seperti dibawah :-

  •  Pembayaran Gaji.
  •   Pembayaran Zakat
  •   Mas Kahwin
  •   Simpanan.
Ini kerana Seksyen 4 (1) Akta Legal Tender, Akta Bank Pusat 1958 dengan jelas menghalang penggunaan matawang lain selain Ringgit Malaysia. Walaupun emas dinar dilancarkan di Kelantan, tidak bererti ianya akan digunakan sebagai mata wang, sebaliknya ia hanya digunakan sebagai tujuan diatas.

Apa yang ingin diperkenalkan adalah dinar dan dirham lebih bertujuan sebagai alat tabungan dan pelaburan sahaja.

Walaubagaimanapun, terdapat sedikit salah faham diantara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri berhubung isu ini. Ini adalah kerana mengikut undang-undang, pengeluaran mata wang sama ada alternatif atau tidak, adalah di bawah bidang kuasa mutlak Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia (BNM) kerana ia membabitkan urusan dasar serta pengurusan kewangan Malaysia.

Bagi saya,penggunaan ini tiada masalah, tetapi kenyataan atau kegunaan lain dinar emas yang mana membolehkannya digunakan dalam urusan jual beli itulah yang menjadi persoalan dan bercanggah dengan seksyen diatas.

Dan ini adalah nilai dinar dan dirhan bedasarkan nilai semasa :-

 Sumber islamicmint

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

mga